Ruszyła kolejna odsłona kampanii Hamuj raka! Daj szansę płucom! organizowanej przez Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca i Fundację „Pokonaj Raka”. Tym razem wspólny wysiłek organizacji pacjentów i ekspertów zogniskował się na opracowaniu postulatów zmian, które mają pozwolić osiągnąć dwa główne cele – zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuca oraz podwojenie wskaźnika 5-letnich przeżyć w tej chorobie.

Uważamy, że sytuacja w raku płuca jest alarmująca, co roku nowotwór ten diagnozowany jest u około 23 tys. osób, prawie tyle samo na niego umiera. To najpopularniejszy nowotwór w Polsce, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Zwykle diagnozowany jest w późnym stadiach zaawansowania, co wiąże się ze złymi rokowaniami dla chorych. Przeżycia pięcioletnie nie napawają optymizmem: tylko 13,6% mężczyzn i 18,5% kobiet żyje pięć lat po diagnozie. W raku piersi to 77%, a w czerniaku 65% – alarmuje Elżbieta Kozik, prezes organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Podczas inauguracji kolejnej odsłony kampanii Hamuj raka! Daj szansę płucom! Polskie Amazonki Ruch Społeczny zaprezentowały Poradnik dla pacjenta z rakiem płuca – niezwykle ważne wydawnictwo, które pomoże osobom chorym poruszać się w skomplikowanym systemie ochrony zdrowia.

Jedną z najważniejszych części poradnika jest tzw. ścieżka pacjenta, czyli precyzyjne określenie krok po kroku, gdzie i w którym momencie powinni być kierowani pacjenci, by możliwe było jak najszybsze prawidłowe rozpoznanie rodzaju raka płuca i wdrożenie adekwatnego leczenia.

Hamuj raka! Daj szansę płucom!

Grono ekspertów kampanii – uznanych specjalistów z zakresu onkologii oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich – Polskich Amazonek Ruch Społeczny oraz Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca (oddziały Szczecin i Gdańsk) przeanalizowało obecną sytuację w raku płuca, co pozwoliło zdefiniować główne postulaty zmian.

Ich nadrzędnym celem jest reforma całego modelu profilaktyki i opieki nad chorymi na raka płuca w Polsce. Powinna ona mieć charakter kompleksowy i obejmować nie tylko profilaktykę, diagnostykę i leczenie, ale także opiekę po leczeniu, czyli rehabilitację i leczenie psychoonkologiczne.

Istotna jest także obserwacja, która ma na celu leczenie powikłań terapii onkologicznej oraz jak najszybsze wykrycie ewentualnego nawrotu choroby.

Naszym celem jest znaczące zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuca w Polsce oraz dwukrotne zwiększenie wskaźnika przeżyć 5-letnich w populacji chorych. Co więcej, wierzymy, że wprowadzenie postulowanych przez nas zmian, choć może na początku wymagające mobilizacji i determinacji wszystkich interesariuszy, będzie docelowo co najmniej neutralne dla budżetu państwa, przynosząc realne oszczędności m. in. w zakresie kosztów pośrednich – komentuje Elżbieta Kozik.
 

RAK PŁUCA – POSTULOWANE ZMIANY

 
1. Profilaktyka pierwotna

  • Edukacja społeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży w obszarze skutków palenia tytoniu i podgrzewania nikotyny (e-papierosy)
  • Eliminacja wszelkiej reklamy i ekspozycji produktów tytoniowych oraz podniesienie cen papierosów
  • Sprawnie działająca sieć Poradni Pomocy Palącym
  • Obowiązkowe zaangażowanie lekarzy POZ i Medycyny Pracy w działania profilaktyczne w grupach ryzyka raka płuca

2. Profilaktyka wtórna

3. Diagnostyka onkologiczna

  • Ujednolicona ścieżka diagnostyczna zapewniająca optymalną diagnostykę patomorfologiczną, genetyczną i molekularną

4. Leczenie raka płuca

  • Powołanie tzw. Lung Cancer Units – ośrodków kompetencji dla właściwej diagnostyki i leczenia nowotworów płuca
  • Lepsza dostępność do procedur medycznych, zgodnych ze światowymi rekomendacjami (w tym jednoczasowa radiochemioterapia, nowoczesna radioterapia)
  • Dostępność do innowacyjnych terapii zgodnie z rekomendacjami ekspertów (immunoterapia w I linii leczenia u chorych z wysoką ekspresją PD-L1, jaki  z niską ekspresją – szerzej niż rejestracja; ozymertynib w I linii leczenia pacjentów z EGFR-zależnym NDRP, durwalumab w leczeniu konsolidującym po jednoczasowej radiochemioterapii u chorych z miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym NDRP)
  • Skrócenie czasu oczekiwania na dostępność innowacyjnych terapii dla pacjentów w tym usprawnienie ścieżki ratunkowego dostępu do technologii leczniczych (RDTL).

Kampania pod hasłem Hamuj raka! Daj szansę płucom została zainaugurowana w 2017 roku w gronie kilku organizacji pacjenckich. Jej celem jest zmiana postrzegania raka płuca, promowanie profilaktyki oraz optymalnych standardów diagnostyki i leczenia.